Noutati & presa

Ce este mai important decât preţul, la momentul achiziţiei?

În realitate, costurile de achiziţie reprezintă numai o parte din costul total pe care cumpărătorul îl va suporta pe parcursul exploatării sale.

 

Ce este mai important decât preţul, la momentul achiziţiei?

 – Costurile totale de cumpărare, ţinând cont de oferta de finanţare și cea de asigurare

– Costuri de operare: consum combustibil, mentenanţă, elemente de uzură, reparaţii planificate, reparaţii accidentale, pneuri sau șenile, salariu operator

– Studierea pieţei și achiziţionarea unui utilaj eficient din punct de vedere al consumului și productivităţii chiar dacă este puţin mai scump, dar care în timp va aduce câștiguri semnificative utilizatorului

Ce trebuie știut înainte de achiziţia unui utilaj

– Consumul real, prin comparare cu un utilaj care lucrează într-o aplicaţie similară cu cea unde va fi folosit
– Metodele prin care se poate ţine sub control și verifica periodic acest consum, dar și modul prin care se poate obţine reducerea acestuia
– Costurile de mentenanţă pe o perioadă rezonabilă de timp (3-5 ani), în condiţiile estimării unui număr de ore de funcţionare pe an
– Costul reparaţiilor planificate
– Costul elementelor de uzură și care este intervalul estimat de înlocuire a acestora
– Metode de reducere a uzurii pneurilor, șenilelor și a altor elemente specifice de uzură

În realitate, costurile de achiziţie reprezintă numai o parte din costul total pe care cumpărătorul îl va suporta pe parcursul exploatării sale. Cu alte cuvinte, înainte de a achiziţiona un utilaj, trebuie realizat de către viitorul proprietar un studiu al costurilor totale de exploatare (TCO), pe cel puţin trei ani. Astfel, este foarte important de știut că cel mai important cost este reprezentat de consumul de combustibil, fiind urmat de cheltuielile de mentenanţă, cele cu consumabilele importante, precum pneurile sau șenilele, elementele de uzură și, nu în ultimul rând, reparaţiile.

Un distribuitor serios de utilaje cunoaște aceste date și poate oferi toate informaţiile necesare, în acest fel utilizatorul mașinii putând ști cu exactitate ce va plăti în următorii ani pentru o funcţionare în parametri ai acesteia, și, deci, va calcula cu precizie și câștigurile companiei, în funcţie de lucrările derulate.

Mai întâi, apare necesitatea de a achiziţiona un utilaj sau chiar o flotă. Primele calcule sunt legate mai ales de costul acestor mașini, de modul de finanţare și în general, atunci când este cumpărat un utilaj la un preţ bun, se pare că afacerea va prinde aripi… În realitate, cumpărătorii sunt tentaţi de echipamentele mai ieftine, crezând că și costurile asociate vor fi la fel de mici. Realitatea demonstrează, însă, că echipamentul mai scump, produs de constructori recunoscuţi prin calitatea produselor lor, va genera costuri de exploatare mai mici și, în final, se va dovedi a fi mai ieftin chiar și după primul an de utilizare.

Focus pe consum și ore de funcţionare

Reducerea costurilor este o preocupare reală, dar de multe ori realizată empiric. De exemplu, utilizarea unor piese de uzură mai ieftine, reparaţiile minore cu forţe proprii duc pe termen scurt la reduceri nesemnificative ale cheltuielilor cu un utilaj, dar pe termen lung la probleme mai mari prin utilizarea unor piese neconforme. În realitate, cheltuielile de mentenanţă sunt incomparabil mai mici decât cele legate de consumul de combustibil, iar atenţia proprietarului trebuie să se îndrepte în special spre eficienţa în exploatare a utilajului.

Dacă analizăm câteva costuri legate de exploatarea unui excavator pe o perioadă de cinci ani, cifrele fiind preluate din practică, se pot trage câteva concluzii interesante.

Astfel, dacă în medie un excavator de 25 t costă 160.000 EUR, structura cheltuielilor pe 5 ani și un total de 10.000 ore funcţionare demonstrează că mentenanţa în acești ani va fi de 28.000 EUR , reparaţiile planificate 20.000 EUR, elementele de uzură 5.000 EUR și combustibilul, la un consum mediu de 15 l/h va reprezenta alte 180.000 EUR.

CONCLUZIE: Consumul reprezintă de departe elementul cel mai important asupra căruia se poate interveni pentru scăderea costurilor de exploatare. Reducerea acestuia este posibilă, dacă se realizează monitorizarea permanentă a funcţiilor mașinii, în aceste condiţii sistemele de control prin satelit fiind o necesitate absolută.

Exploatarea raţională a mașinii și funcţionarea în mod economic este posibilă și poate fi controlată online, în prezent utilajele având funcţii speciale ce ajută operatorul să lucreze eficient. Monitorizarea modului de funcţionare a utilajului include și monitorizarea timpului de ralanti al motorului. De fapt, acesta este un element căruia nu i se acordă atenţia cuvenită, deoarece nu se cunoaște în general faptul că toate motoarele din generaţiile noi suferă o uzură de două ori mai mare atunci când funcţionează în gol, comparativ cu lucrul sub sarcină.

Acest lucru are efect direct asupra preţului de revânzare, deoarece pe o perioadă de cinci ani, comparând un utilaj care lucrează eficient cu unul care are perioade lungi în care motorul funcţionează în ralanti, primul va putea fi revândut cu un preţ mai mare decât al doilea. Întrucât orele de funcţionare influenţează preţul final, primul poate înregistra numai 8.000 ore funcţionare, pe când al doilea poate trece de 10.000, în condiţiile în care au avut activităţi similare. În aceste condiţii, sistemele electronice de prevenire a mersului în gol precum Start&Stop au un rol important.

Alegeţi firmele cu reţea de service în întreaga ţară

Funcţionarea eficientă a unui utilaj reprezintă cel mai mare câștig pentru proprietar, de la scăderea consumului de carburant, până la creșterea preţului de revânzare. Dar o funcţionare eficientă presupune și timpi de staţionare neprevăzuţi cât mai mici.

Nu se poate lua în calcul și… neprevăzutul. Adică, orice oprire neprogramată a mașinii, de la un accident în șantier la o componentă hidraulică sau mecanică care a cedat pur și simplu în timpul lucrului, toate duc la cheltuieli suplimentare pentru proprietar. Din fericire, și aici se pot lua măsuri din timp pentru a diminua cât se poate de mult timpii de staţionare.

Este foarte importantă în acest caz distribuţia teritorială și mărimea departamentului After Sales în cadrul firmelor furnizoare de utilaje. Utilajul poate lucra astăzi la Constanţa și mâine la Baia Mare. E foarte important ca la o distanţă rezonabilă de locul unde lucrează să existe suport after sales din partea furnizorului, pentru a interveni în cel mai scurt timp și a reduce, astfel, timpii de staţionare.

Soluţia ideală – un utilaj care să consume puţin și să muncească mai mult

   

Deși consumul orar al utilajelor marilor producători mondiali este mult mai mic comparativ cu producătorii care nu au un nume foarte cunoscut dar care au de obicei utilaje cu preţuri mai mici, totuși cheltuielile cu combustibilul reprezintă cel mai mare cost de exploatare. Există acum posibilitatea de a achiziţiona un utilaj deosebit, extrem de rentabil din punct de vedere al consumului, iar acestea sunt mașinile cu acţionare hibridă. Ele utilizează energia cinetică generată în timpul frânării mișcării de rotaţie a părţii superioare, o mișcare frecventă în timpul ciclurilor de lucru, fiind transformată în electricitate, care este mai apoi transmisă către invertor și captată de capacitor.

În momentul în care utilajul accelerează în condiţii de sarcină, mai precis atunci când începe mișcarea de rotire sau când braţul sapă sau ridică cupa, energia captată este utilizată de motorul electric, care preia o parte din cuplul motorului termic, diminuând foarte mult gradul acestuia de încărcare.

Costurile sunt semnificativ mai reduse la nivelul consumului de combustibil, cu 30-40% mai mici comparativ cu un utilaj convenţional din aceeași clasă. Totodată, echipamentele hibride sunt și mai productive, fiind mai rapide în mișcări. Cu alte cuvinte, în același interval de timp, produci mai mult cu un consum mai mic.

Producătorul japonez Komatsu, care are o experienţă îndelungată în producerea utilajelor cu acţionare hibridă, oferă două modele extrem de eficiente, Komatsu HB215LC-2 Hybrid, cu masa operaţională de 23 t și cupă de 1,3 mc și HB365LC/NLC-3 Hybrid cu masa operaţională de aproximativ 37 t și cupă cu capacitatea de 2,2 mc.

Share this post