Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A COMPANIEI KUHN ROMANIA SRL

Protecţia datelor cu caracter personal constituie pentru noi o preocupare majoră, de aceea datele colectate sunt prelucrate conform prevederilor legale aplicabile.

Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conţinut nu se află sub controlul nostru, motiv pentru care MARCOM RMC ’94 SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul și siguranța acestor site-uri web.

Scopul colectării datelor cu caracter personal prelucrate de către KUHN ROMANIA SRL se referă la furnizarea produselor şi serviciilor, statistici, precum şi publicitate, reclamă şi marketing direct (inclusiv primirea de apeluri în acţiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri şi materiale tipărite), informări cu privire la produse şi servicii (inclusiv noile produse şi servicii), promoţii şi concursuri, şi orice alte comunicări comerciale inclusiv cele electronice.

Datele înregistrate pot fi furnizate şi partenerilor contractuali ai KUHN ROMANIA SRL, în vederea prelucrării de către aceştia în scopul mai sus menţionat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii se face conform legislaţiei în vigoare.

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt de natura generală (nume, adresă poştală, numere de telefon, adresă de e-mail) și se prelucrează doar în baza consimțământului Dumneavoastră.
Site-ul nostru precizează modul în care KUHN ROMANIA SRL utilizează sau intenţionează să utilizeze serviciile oferite, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legatură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Protecţia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate electronic vor fi administrate în condiţii de siguranţă şi numai în vederea realizării scopurilor specificate, conform legislației în vigoare inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016. Pentru mai multe detalii despre GDPR, click aici.

KUHN ROMANIA SRL aplică măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare și siguranță adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva situatiilor accidentale sau ilegale având ca obiect distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele.

Completarea datelor cu caracter personal în formularele de înregistrare aflate pe site, reprezintă consimţământul Dumneavoastră pentru ca datele şi informaţiile furnizate de Dumneavoastră să intre în baza de date a KUHN ROMANIA SRL şi a partenerilor săi contractuali.

Drepturile Dumneavoastră privind protecţia prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, în vederea exercitării dreptului de retragere a consimțământului asupra prelucrării datelor cu caracter personal puteţi solicita ştergerea totală sau parţială a acestora prin înaintarea unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Strada Drumul Odaii, nr. 14A, Otopeni, Ilfov sau prin email la adresa gdpr@marcom.ro. În cerere se va preciza dacă doriți ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (inclusiv e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Orice modificare a politicii de confidenţialitate va fi publicată pe pagina web a societății noastre. KUHN ROMANIA SRL va actualiza această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale ori de câte ori va fi necesar astfel încât drepturile Dumneavoastră să fie respectate.
Întrebările cu privire la informaţiile cuprinse în această pagină pot fi comunicate la adresa de e-mail gdpr@marcom.ro.